Gästlista till Prinsessan Adriennes dop

Gästlista vid Prinsessan Adriennes dop och efterföljande mottagning, fredagen den 8 juni:

 • H.M. Konungen
 • H.M. Drottningen
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
 • H.K.H. Prins Daniel
 • H.K.H. Prinsessan Estelle
 • H.K.H. Prins Oscar
 • H.K.H. Prins Carl Philip
 • H.K.H. Prinsessan Sofia
 • H.K.H. Prins Alexander
 • H.K.H. Prins Gabriel
 • H.K.H. Prinsessan Madeleine
 • Mr Christopher O'Neill
 • H.K.H. Prinsessan Leonore
 • H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj

 • Prinsessan Margaretha, Mrs. Ambler
 • H.K.H. Prinsessan Birgitta
 • Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld
 • Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer
 • Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle
 • Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson
 • Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson
 • Fru Dagmar von Arbin
 • Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
 • Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

 • Mr Thomas de Toledo Sommerlath
 • Mr Walther L. Sommerlath and Mrs. Ingrid Sommerlath
 • Herr Patrick Sommerlath
 • Herr Leopold Lundén Sommerlath
 • Fröken Anaïs Sommerlath
 • Fröken Chloé Sommerlath
 • Fru Maline Sommerlath

Herr O'Neills familj

 • Mrs. Eva Maria O'Neill
 • Ms Annalisa O'Neill
 • Mrs. Karen O'Neill
 • Mrs. Tatjana d'Abo and Mr Henry d'Abo
 • Miss Anouska d'Abo
 • Countess Natascha Abensperg und Traun
 • Countess Milana Abensperg und Traun

Tyskland

 • HH Prince Andreas of Saxe-Coburg and Gotha

Riksdagen

 • Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordförande

 • Partiordförande Ulf Kristersson, (M)
 • Partiordförande Annie Lööf, (C)
 • Partiordförande Jan Björklund, (L)
 • Språkröret Statsrådet Gustav Fridolin, (MP)
 • Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

 • Statsminister Stefan Löfven och Assistent Ulla Löfven

Corps diplomatique

 • H.E. Ambassadör Christian Syse, Norge
 • H.E. Ambassadör Liisa Maria Talonpoika, Finland
 • H.E. Mr. David Cairns, Ambassador of the United Kingdom, Storbritannien
 • Mr. David Lindwall, Chargé d'affaires a.i. USA
 • Ministerrådet Malene Hedlund, Chargé d'affaires, Danmark
 • Mr. Thatayaone Nthokgo, Chargé d'affaires, Botswana

Myndigheter

 • Hovrättspresident Anders Perklev, Svea Hovrätt
 • Landshövding Sten Nordin, Blekinge län

Trossamfund

 • Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Personliga vänner

 • Fru Katarina von Horn och Herr Robert von Horn
 • Mr Marco Wajselfisz
 • Friherrinnan Louise Thott och Friherre Gustav Thott
 • Fru Natalie Werner och Herr Dag Werner
 • Fru Charlotte Kreuger Cederlund och Kapten Christoffer Cederlund
 • Grevinnan Louise Cronstedt och Greve Jacob Cronstedt
 • Fröken Lovisa De Geer och Herr William Söraa
 • Fru Ellen Dinkelspiel och Herr Jan Dinkelspiel
 • Mr Cedric Notz och Fru Andrea Brodin
 • Fröken Sofi Fahrman och Herr Filip Engelbert
 • Mrs. Karini Teixeira
 • Mr Nader Panahpour and Mrs Loryn Panahpour
 • Mr Dennis Paul and Mrs Coralie Charriol Paul
 • Ordförande Cristina Stenbeck och Mr Alexander Fitzgibbons
 • Mr Ramzi Gedeon and Mrs Angelina Gedeon
 • Mr Roger Metta and Mrs Melissa Metta
 • Mrs. Lena Biörck Kaplan

Läkarkåren

 • Överläkare Sophia Brismar Wendel
 • Överläkare Anette Hein
 • Överläkare BouBou Hallberg
 • Barnmorska Anna Ståhl
 • Barnmorska Pia Vossman
 • Barnmorska Elisabeth Storch

Övriga

 • Utnämnde Riksmarskalken Fredrik Wersäll och Direktör Anna Wersäll

Icke tjänstgörande hovstater

 • Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
 • Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
 • Fru Eva Andersson
 • Mentorn Friherrinnan Lena Ramel
 • Taffeltäckare Eva Ohlsson
 • Fru Åse Blomqvist
 • Barnavårdslärare Elisabeth Zimmermann
 • Barnflicka Louise Blomqvist
 • Åldfrun Ebba von Mecklenburg

Kleresistaten

 • Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Pastor Michael Bjerkhagen
 • Hovorganisten Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
 • Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
 • Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson
 • Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton
 • Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
 • Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson
 • Överintendenten Jan Lindman
 • Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
 • Hovmarskalken Karolin A. Johansson
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
 • Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen
 • Hovintendent Åke Hovgard
 • Slottsmästaren Claes Carlsson
 • Slottsfogde Stefan Wirtén
 • Hovauditören Advokat Axel Calissendorff
 • Hovdamen Fru Harriet Bredelius
 • Hovdamen Fru Louise Törneman
 • Hovsekreterare Sigrun Berg
 • Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin
 • Hovsekreterare Fil.mag. Anita Söderlind
 • Hovfurir Helene Edström
 • Hovfurir Jerry Carlde
 • Kammarjungfrun Ann Schierenbeck
 • Kammartjänare Tony Carlzon
 • Lokalvårdare Marita Stenebäck
 • Kammarjungfrun Anne Tovar
 • Lokalvårdare Katja Arkkukangas
 • Taffeltäckare Pär Hernell
 • Hovlakej Peter Engwall
 • Kammarherren Docent Magnus Olausson
 • Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg
 • Kammarherren Friherre Wilhelm Stiernstedt
 • Kammarherren AgrD Carl-Anders Helander
 • Kammarherren Direktör Jan Bruzelius
 • Kammarherren Fil. dr Per Sandin
 • Livmedikus MD Svante Norgren

Kungl. Staberna

 • Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
 • Vakth. Adjutant Överste Ola Barvér
 • Vakth. Adjutant Överstelöjtnant Niklas Niemi
 • Vakth. Adjutant Överstelöjtnant Daniel Ottosson