H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Småland

Kronprinsessans elfte vandring genom Sveriges landskap äger rum fredagen den 25 maj i Småland.

Kronprinsessans elfte landskapsvandring inleds i Ulvö vid sjön Åsnen, går sedan längs banvallen till Trollberget och därefter till Huleviks hamn. Från Huleviks hamn går vandringen vidare via båt på sjön Åsnen till Hunshults naturreservat. Genom Hunshults naturreservat går vandringen sedan till Sunnabron där invigningen av Åsnens nationalpark äger rum.

Under vandringen upplever Kronprinsessan det unika fågellivet runt sjön Åsnen, träffa Trollmor och trollungarna i Trollberget, vandra genom ädellövskog och ängsfruktodlingar. I Sunnabron och Bjurkärr får Kronprinsessan ett naturnära möte med bokskogens mossor och lavar.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet kommer att ha en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Mer information

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se