H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Bohuslän

Kronprinsessans tionde vandring genom Sveriges landskap äger rum torsdagen den 24 maj i Bohuslän.

Vandringen, på drygt 5 km på Nordkoster, börjar med strandstädning i Basteviken tillsammans med skolelever. Därefter går vandringen genom Nordkosters varierade natur. Dagen avslutas på Sydkoster och Naturum Kosterhavet.

Under förmiddagen, innan vandringen på Nordkoster, deltar Kronprinsessan i ett seminarium på temat "Ett hav av plast – hur illa är det och hur räddar vi haven från att kvävas av plastavfall?" Seminariet äger rum på Tjärnö och arrangeras av Formas, SEI och WWF med Tjärnö Marinbiologiska Forskningsstation vid Göteborgs universitet.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet kommer att ha en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Mer information

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se