Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 13 april beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 25 maj.

Stipendier och bidrag 2018

Fil dr Emma Berdan, Marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Vad händer med Östersjöns tångflugor?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Elias Broman, Biologi och miljö, Linnéuniversitetet
”Vad gör ultra-små bakterier under global uppvärmning?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ocean Cheung, Inst för teknikvetenskaper, Avd för Nano­teknologi och Funktionella Material, Uppsala universitet
”Miljövänliga porösa material som tillverkas för rening av vatten och luft”
Beslut: 100 000 kronor

Agr dr Rebecca Danielsson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
”Hur minska kornas produktion av en växthusgas (metan)?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Hanna Farnelid, Institutionen för biologi och miljö, Linné­universitetet
”Betydelsen av blågröna alger i kustnära miljöer”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maxim Galkin, Institutionen för Organisk kemi, Stockholms universitet
”Bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Jonas Hentati-Sundberg, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU, Lysekil
”Hållbart fiske i Östersjön – lärdomar från Peru”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Örjan Johansson, Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekologi, SLU
”Bevara snöleoparden”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Eveline Krab, Institutionen för Mark och Miljö, SLU, Uppsala
”Kan svampar påverka klimatet genom kolinlagring i arktisk tundra?”
Beslut: 85 000 kronor

Vet med dr Oskar Nilsson, Enheten för djurhälsa- och anti­biotika­frågor, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
”Antibiotikaresistens hos kyckling”
Beslut: 85 000 kronor

Agr dr Christina Rochus, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet
”Genetisk kartläggning av sill och strömming för ett hållbart fiske”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Anna Runemark, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Djur och växters samspel störs av klimatförändringar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Kristin Scharnweber, Institutionen för ekologi och genetik; Limnologi, Uppsala universitet
”Bottendjurens påverkan på metanavgång från sjöar”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Alina Sekretaryova, Stanford University, Department of Chemistry, USA
“Ny metod för mätning av vattenkvalitet och för behandling av vatten med silvernanopartiklar”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Vera Tuovinen, Institutionen frö ekologi, SLU, Uppsala
”En lav är inte en alg och en svamp”
Beslut: 85 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond