Solcellspaneler monteras på Stockholms slott

Idén att förse Stockholms slott med solcellspaneler har funnits sedan 2010 då Statens fastighetsverk (SFV), på initiativ av Kungl. Hovstaterna, satte upp en provyta på delar av slottets tak. Idag lyfts de 600 panelerna på plats på en 1000 kvm stor yta. När anläggningen är igång räknar Statens fastighetsverk med en årlig produktion på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst 12 procent av slottets årliga elförbrukning.

Statens fastighetsverk och Kungl. Hovstaterna arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor, detta gäller i allra högsta grad också driften av Stockholms slott. 2010 föddes idén om att förse taket på Stockholms slott med solceller. Eftersom slottet är en historisk byggnad med mycket höga kulturvärden var det dock inte självklart att tillståndsmyndigheten Riksantikvarieämbetet skulle säga ja.

– Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås, säger Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Perfekt tak för solceller

Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkände projektet är att Stockholms slott har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden.

För att få jämförelsesiffror över tid fick provytan sitta uppe till 2016 då beslut om att realisera projektet fattades. Då beslutet sammanföll med att H.M. Konungen skulle fylla 70 år bestämde Statens fastighetsverk att, som en symbolisk gåva, överlämna den kommande solcellsanläggningen som en 70-årspresent. Samma år startade SFV projekteringen och därefter tog upphandlingen vid.

– Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige, säger Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning.

Tolv procent av slottets årliga elförbrukning

Anläggningen består av cirka 600 paneler med en totalyta på cirka 1000 kvm. Solcellerna kommer att placeras på hela Norra längans tak, samt på norra delen av Västra och Östra längans tak.

– Anläggningen kommer att generera en årlig effekt på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets totala elförbrukning. Enligt Energimyndigheten är all soleffekt över tio procent bra och väl värt att investera i ur ett samhällsperspektiv, säger Lotta Günther.

Montage och installation av solcellspanelen beräknas att ta cirka sex veckor. Anläggningen ska sedan vara driftsatt och klar den 1 juni 2018.

För mer information, kontakta:

Lotta Günther, fastighetschef Statens fastighetsverk
Tfn: 010‑478 72 15
E-post: lotta.gunther@sfv.se

Erik Kampmann, slottsfogde/chef för Stockholms slottsförvaltning,
Tfn: 08-402 6186
E-post: erik.kampmann@royalcourt.se

Johan Tegel, informationssekreterare Hovets presstjänst
Tfn: 076-818 50 40
E-post: johan.tegel@royalcourt.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk
Tfn: 010-478 76 00
E-post: asa.carlberg@sfv.se