Salut med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst

Med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst skjuter Försvarsmakten idag, den 9 mars 2018 klockan 12.00, salut.

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser. Salutering om 21 skott sker idag från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.