Ceremonier med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst

Måndagen den 12 mars 2018 äger konselj och Te Deum rum med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst. Diplomatiska kåren och allmänheten bereds även möjlighet att framföra skriftliga gratulationer i Rikssalen på Kungliga slottet.

Följande medietillfällen äger rum:

Fotopool vid konseljen

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 10.30.

Vid konseljen, som hålls kl. 11.15, informerar H.M. Konungen regeringen om barnets titel, namn samt tilltalsnamn.

Följande media bereds plats:

 • IBL, stillbild (1 person)
 • IBL, rörlig (1 person)
 • Stella Pictures, stillbild (1 person)
 • Stella Pictures, rörlig (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, stillbild (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, rörlig (1 person)
 • SVT, rörlig (1 person)
 • TV4, rörlig (1 person)
 • Sveriges Radio, ljudupptagning (1 person)

Redaktionerna ombeds anmäla deltagande till press@royalcourt.se senast måndag den 12 mars kl. 08.00.

Klädsel: Mörk kostym. Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Medietillfälle i Karl XV-salen

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 10.45.

I Karl XV-salen, efter konseljen ca kl. 11.30, läser riksmarskalk Svante Lindqvist upp barnets titel, namn samt tilltalsnamn.

Övriga som deltar i Karl XV-salen är talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven samt överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke.

Begränsat antal platser. Ansökan om ackreditering för medietillfället i Karl XV-salen skickas till press@royalcourt.se senast måndag den 12 mars kl. 08.00.

I anmälan ska anges namn på en reporter och/eller en fotograf samt medieföretag. Den media som bereds plats erhåller en e-postbekräftelse.

Det finns utrymme för ett fåtal frågor i samband med medietillfället. Enskilda intervjuer erbjuds ej.

Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Fotopool vid Te Deum

Inpassering via Västra valvet, Kungliga slottet. Samling kl. 11.30.

Med anledning av nedkomsten hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, kl. 12.15 i Slottskyrkan. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och det officiella Sverige samt personal vid Kungl. Hovstaterna.

Vid inledningen av gudstjänsten bereds följande bildbyråer plats i en fotopool:

 • IBL, stillbild (1 person)
 • Stella Pictures, stillbild (1 person)
 • TT Nyhetsbyrån, stillbild (1 person)

Bildbyråerna ombeds anmäla fotografens namn till press@royalcourt.se senast måndag den 12 mars kl. 08.00.

Ett begränsat antal skrivande journalister bereds plats i kyrkan. Anmälan sker till press@royalcourt.se senast måndag den 12 mars kl. 08.00. De medier som bereds plats erhåller en e-postbekräftelse.

Media bereds ej plats i Södra valvet.

Klädsel: Mörk kostym. Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Gratulationslistor på Kungliga slottet

Med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst bereds allmänheten och den diplomatiska kåren möjlighet att framföra skriftliga gratulationer måndagen den 12 mars.

Allmänheten och den diplomatiska kåren har möjlighet att framföra skriftliga gratulationer i Rikssalen på Kungliga slottet kl. 13.00-16.00.

Det går även att skicka gratulationer via Kungahusets hemsida, Facebook och Instagram.

Media erbjuds möjlighet att närvara i Rikssalen kl. 13.00-13.15.