H.K.H. Kronprinsessans vandringar under våren 2018

Under våren och försommaren vandrar Kronprinsessan genom landskapen Blekinge, Närke, Lappland, Gotland, Öland, Bohuslän, Småland och Skåne.

Kronprinsessan inleder vårens vandringar i Blekinge den 13 april. Därefter vandrar Kronprinsessan i Närke den 20 april, Lappland den 25 april, Gotland den 4 maj, Öland den 9 maj, Bohuslän den 24 maj, Småland den 25 maj och Skåne den 12 juni.

Program för vandringarna publiceras närmare respektive vandring. Ytterligare vandringar kan tillkomma och publiceras separat.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Under hösten 2017 inledde Kronprinsessan en serie vandringar genom Sveriges alla landskap. Vandringarna startade i Västergötland i september och genomförs under de närmsta åren. Länsstyrelserna i samspel med det lokala föreningslivet kommer att ha en viktig roll i att utforma besöken.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur. Kronprinsessan önskar också att i samband med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

 

Mer information

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se