Serafimerringning för H.K.H. Prins Henrik av Danmark

H.K.H. Prins Henrik avled den 13 februari 2018. Prinsen, som var riddare av Kungl. Serafimerorden, hedras tisdagen den 20 februari 2018 kl. 12.00–13.00 med serafimerringning i Riddarholmskyrkan.

Kl. 11.50 samma dag förs den framlidne Prinsens serafimersköld under militär eskort från Västra valvet i Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan, där den kommer att stå uppställd i koret under serafimerringningen. I ceremonin deltar musiker ur Försvarsmusiken.

Serafimerringningen pågår under en timme och genomförs på samma dag som begravningsceremonin sker i Köpenhamn.

Allmänheten och media äger under serafimerringningen tillträde till kyrkan.

Kontakt:

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se