Flaggning på halv stång med anledning av H.K.H. Prins Henriks av Danmark begravning

H.M. Konungen har beslutat att Kungl. Slottet ska flagga på halv stång på H.K.H. Prins Henriks av Danmark begravningsdag den 20 februari.

När begravningsceremonin är avslutad hissas flaggan i topp på Kungl. Slottet.

Kontakt:

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se