Fredrik Wersäll blir ny riksmarskalk

H.M. Konungen har utnämnt hovrättspresident Fredrik Wersäll till ny riksmarskalk från den 1 september 2018. Han efterträder Svante Lindqvist som då innehaft tjänsten i närmare nio år.

– Jag är mycket hedrad över uppdraget. Riksmarskalken har en central funktion vid Hovet och därigenom också en central roll att spela för att bistå statschefen i dennes viktiga uppgifter som företrädare för Sverige. Mitt intryck är att Hovet har en mycket professionell organisation, som det ska bli en stor glädje att få arbeta tillsammans med, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll.

Fredrik Wersäll har varit president i Svea hovrätt sedan 2008. Han var dessförinnan bland annat riksåklagare, justitieråd i Högsta domstolen och rättschef i Justitiedepartementet. Han har också haft olika offentliga uppdrag, bland annat som utredare och ordförande i Pressens opinionsnämnd. Han är ordförande i Statens ansvarsnämnd och Institutet mot mutor.

Riksmarskalken är Hovets högste tjänsteman och chef för de Kungliga Hovstaterna. Fredrik Wersäll blir den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607 och den nuvarande Kungens åttonde riksmarskalk.

– Jag är utomordentligt belåten med valet av Fredrik Wersäll som min efterträdare! Han har en kompetens och erfarenhet som kommer att bli till stor nytta för Kungafamiljen och Hovet. Själv har jag erbjudits gästprofessurer utomlands och jag ser fram mot att återuppta min forskning som vetenskapshistoriker, säger riksmarskalk Svante Lindqvist.

Svante Lindqvist fortsätter som riksmarskalk och chef för de Kungliga Hovstaterna fram till den 1 september, då han efterträds av Fredrik Wersäll.

Kontakt

För mer information kontakta Kungl. Hovstaternas informationsavdelning:
Tfn: 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se