Statsbesök från Island - program

Den 17–19 januari 2018 avlägger Republiken Islands president H.E. Herr Guðni Thorlacius Jóhannesson tillsammans med sin hustru fru Eliza Jean Reid statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen.

I den medföljande delegationen ingår bland andra utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson. En särskild delegation med företrädare för isländska organisationer och företag reser också till Sverige i samband med statsbesöket.

Det tre dagar långa besöket äger rum i Stockholm och Uppsala. Det kommer att fokusera på Islands och Sveriges gemensamma historia, värdegrund och kultur, hållbarhet och bostadsbyggande samt medicinskt forskningssamarbete.

Program för statsbesöket

Onsdag 17 januari

Statsbesöket inleds när Kungaparet möter presidenten och fru Reid vid Hovstallet för kortege till Kungliga slottet, där en högtidlig välkomstceremoni äger rum på inre borggården. Vid den deltar representanter för riksdag och regering. Allmänheten är välkommen att närvara. Därefter gör de två statscheferna ett pressuttalande för närvarande media.

Kungaparet bjuder sedan presidentparet på lunch på Kungliga slottet. Kronprinsessparet och Prinsparet deltar också. Samtidigt ger utrikesminister Margot Wallström en lunch på UD för utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson och representanter ur den isländska delegationen.

På eftermiddagen träffar president Guðni Jóhannesson talman Urban Ahlin i riksdagen.

Statsminister Stefan Löfven tar därefter emot presidenten i Rosenbad för överläggningar.

Fru Reid och Drottningen besöker under eftermiddagen Skattkammaren och Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Därefter deltar de i ett seminarium om litteratur på Stockholms stadsbibliotek. Temat för seminariet ”Found in translation” är främjande av litteratur utomlands och översättningars/översättares roll i sammanhanget. Fru Reid håller ett inledningsanförande med rubriken ”Books build bridges”. Borgarrådet Mirja Räihä, biträdande stadsbibliotekarie Martin Hafström och Viveka Sjögren från Författarförbundet tar emot vid ankomst.
Stockholms stadsbibliotek

Statsbesöket första dag avslutas med att Kungaparet ger en bankett på Kungliga slottet.

Torsdag 18 januari

Torsdagens program inleds med Íslandsstofas evenemang om turism, "Challenges and Opportunities of Tourism", vid vilket presidentparet deltar. Fru Reid, som är särskild FN-ambassadör för turism och de hållbara utvecklingsmålen, inledningstalar.

Presidentparet och Kungaparet besöker därefter Karolinska institutet för samtal om hur forsknings- och utbildningssamarbetet mellan Sverige och Island, som har en lång tradition av samarbete inom sjukvård och medicinsk forskning, ytterligare kan öka. De tas emot av rektor Ole Petter Ottersen och Maria Masucci, vice-rektor för internationella frågor.
Karolinska institutet

Kungen och president Guðni Jóhannesson fortsätter sedan till Folkhem och projektet Strandparken i Sundbyberg. Folkhems vd Arne Olsson tar emot tillsammans med arkitekt Gert Wingårdh, som har ritat de miljöprisade flerbostadshusen byggda i massivt trä. Trä som byggmaterial, klimatfrågan och vikten av att förändra bostadsbyggnadsindustrin i hållbar riktning är frågor som kommer att diskuteras. Bostadsminister Peter Eriksson deltar.
Folkhem

Samtidigt besöker fru Reid och Drottningen Stockholms Stadsmissions projekt Matcentralen i Veddesta, där mat som annars hade slängts tas tillvara och ett välutvecklat logistiksystem gör det möjligt att hantera stora volymer varor. Matcentralens verksamhetschef Johan Rindevall, direktor Marika Markovits och Matmissionens chef Tove Larsson tar emot och förevisar verksamheten, Matmissionen, matbutiken som gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris och MatRätt, lunchrestaurangen som tillagar sina rätter av donerat livsmedel.
Matcentralen

Stockholms stad ger därefter en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach och finansborgarrådet Karin Wanngård som värdar. Vid lunchen deltar även Kronprinsessparet och Prins Carl Philip.

Efter lunch fortsätter programmet med ett besök på Waldemarsudde. Presidentparet och Kungaparet tas där emot av överintendent Karin Sidén.
Waldemarsudde

Presidenten och Kungen beger sig sedan till Stockholms universitet, där president Guðni Jóhannesson håller ett anförande om normers roll i vår tids samhällsförändringar, ”Are we unique? The need for national identity in the age of globalization”. Universitetets rektor, Astrid Söderbergh Widding, tar emot.
Stockholms universitet

Samtidigt besöker fru Reid och Drottningen Barnahus. Där får barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg och barnvänlig miljö. I stället för att slussas runt mellan olika myndigheter möts barnen av polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på en och samma plats. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen och enhetschef Anders Forsberg tar emot och förevisar verksamheten tillsammans med andra representanter för Barnahus.
Barnahus

På kvällen ger presidentparet en mottagning på Moderna museet för de svenska värdarna.

Fredag 19 januari

Statsbesökets tredje dag äger rum i Uppsala.

Den inleds med ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där Kunga- och presidentparen tas emot av professor Peter Högberg, rektor för SLU och landshövding Göran Enander med fru Monika Sarstad. Statssekreterare Elisabeth Backteman deltar. Efter en introduktion av SLU presenteras arbetet med hur vi som livsmedelskonsumenter kan göra hållbara val när det gäller mat, med hänsyn till ekonomiska, ekologiska, sociala och hälsomässiga aspekter. Vidare diskuteras djurs välmående, med fokus på islandshästar inom turismsektorn. Tillsammans med Hólar University College på Island driver SLU ett projekt med att korrekt uppskatta bärkapaciteten hos enskilda hästar, för att undvika att ryttarna har högre vikt än hästarna har kapacitet att bära.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Därefter följer ett besök på Ångströmlaboratoriet, där flera av Uppsala universitets naturvetenskapliga institutioner finns. Institutionen för teknikvetenskap är en av dem. Där bedrivs ledande forskning inom hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. Vicerektor Johan Tysk, tillsammans med professorerna Peter Lindblad, Charlotte Platzer Björkman, Anna Rutgersson och Reynir Bödvarsson ger en introduktion och presenterar de två forskningsområdena förnybar energi och elenergiomvandling, samt naturkatastroflära.
Ångströmlaboratoriet
Institutionen för teknikvetenskap

Presidentparet och Kungaparet beger sig därefter till Uppsala universitet, där de tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tas emot av rektor professor Eva Åkesson. Efter traditionsenlig välkomstceremoni följer två korta föreläsningar, “It is written in the sky – The Uppsala Edda as mythological description of the sky above us”, av professor Gisli Sigurdsson från Arni Magnusson-institutet om Uppsala-Eddan, och "Uppsala and the Viking-Age heritage of Iceland” av Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
Uppsala universitet

Därefter besöker man universitetets bibliotek Carolina Rediviva för att se den 800-åriga Uppsala-Eddan, skriven av Snorre Sturlasson. Den har funnits i samlingarna sedan 1669, då den skänktes till universitetet av Magnus Gabriel de la Gardie.
Carolina Rediviva

Landshövding Göran Enander med fru Monika Sarstad tar sedan emot på Uppsala slott. Där presenteras presidentens gåva till den svenska nationen, en bokdonation om 500 exemplar av den nya svenska översättningen av de isländska sagorna i fem volymer. Efter en introduktion av professor emeritus Lars Lönnroth, som svarat för en stor del av översättningsarbetet, presenterar och överlämnar utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson gåvan till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Landshövdingen står därefter värd för en lunch.

Efter lunch tar Kunga- och presidentparen farväl på Uppsala slott och statsbesöket avslutas därefter.

Kontakt

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning
Tfn. 08-402 60 00
E-post: press@royalcourt.se