Hertigen och Hertiginnan av Cambridge besöker Sverige

DD.KK.HH. Hertigen och Hertiginnan av Cambridge avlägger officiellt besök till Sverige 30-31 januari 2018.

Besöksprogrammet offentliggörs vid en senare tidpunkt. Detta gäller även information rörande ackreditering för medier som önskar bevaka Hertigparets besök.