Gästlista till Prins Gabriels dop

Gästlista vid Prins Gabriels dop och efterföljande mottagning:

 • H.M. Konungen
 • H.M. Drottningen
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
 • H.K.H. Prins Daniel
 • H.K.H. Prinsessan Estelle
 • H.K.H. Prins Oscar
 • H.K.H. Prins Carl Philip
 • H.K.H. Prinsessan Sofia
 • H.K.H. Prins Alexander
 • H.K.H. Prinsessan Madeleine
 • Mr Christopher O'Neill

H.M. Konungens familj

 • Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler
 • Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer
 • Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle
 • Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson
 • Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson
 • Herr Oscar Magnuson och Fru Emma Magnuson
 • Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
 • Fru Dagmar von Arbin
 • Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj

 • Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath
 • Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems
 • Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath
 • Fröken Anaïs Sommerlath
 • Fröken Chloé Sommerlath
 • Mrs. Helena Sommerlath Sohns and Dr. Jan Sommerlath Sohns

H.K.H. Prinsessan Sofias familj

 • Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist
 • Fru Lina Frejd
 • Fröken Sara Hellqvist
 • Fru Britt Rotman
 • Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman
 • Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren
 • Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland

 • HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria

Riksdagen

 • Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordförande

 • Partiordförande Ulf Kristersson, (M)
 • Partiordförande Jan Björklund, (L)
 • Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen

 • Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven
 • Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister

Corps diplomatique

 • H.E. Mr. Milton René Soto Santiesteban, Ambassador of the Plurinational State of Bolivia, Bolivia
 • H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark
 • H.E. Ambassadör Christian Syse, Norge
 • H.E. Ambassadör Matti Anttonen, Finland
 • H.E. Ambassadör Estrid Brekkan, Island

Myndigheter

 • Överbefälhavaren General Micael Bydén
 • Kabinettskammarherren Hovrättspresident Fredrik Wersäll, Svea hovrätt
 • Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län

Trossamfund

 • Ärkebiskop emer. Anders Wejryd och Skolchef Kajsa Wejryd

Personliga vänner

 • Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson
 • Herr Jan-Åke Hansson
 • Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt
 • Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén
 • Herr Henric Weijber och Fröken Eva Eke-Göransson
 • Herr Jesper Ericsson och Fröken Nathalie Forslund
 • Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog
 • Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson
 • Fröken Cajsa Larsson
 • Fröken Tiara Larsson
 • Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson
 • Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell
 • Fröken Frida Vesterberg
 • Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen
 • Fröken Kristina Borgström och Herr Nick Elman
 • Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum
 • Mrs Lena Biörck Kaplan

Övriga

 • Överläkare Sophia Brismar Wendel
 • Barnmorska Anna Ståhl
 • Barnmorska Elisabeth Storch
 • Överläkare Annette Hein
 • Stylist Lotta Carlsen

Icke tjänstgörande hovstater

 • Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
 • Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
 • Fru Eva Andersson
 • Mentorn Friherrinnan Lena Ramel
 • Fru Åse Blomqvist
 • Hovintendent Jochen Fritz
 • E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren

Kleresistaten

 • Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Pastor Michael Bjerkhagen
 • Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
 • Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
 • Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson
 • Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
 • Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson
 • Överintendenten Jan Lindman
 • Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
 • Hovmarskalken Karolin A. Johansson
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
 • Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen
 • Slottsfogde Stefan Wirtén
 • Hovauditören Advokat Axel Calissendorff
 • Kabinettskammarherren Konserthuschef Stefan Forsberg
 • Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin
 • Hovsekreterare Fil.mag. Anita Söderlind
 • Hovintendent Åke Hovgard
 • Slottsmästaren Claes Carlsson
 • Kammartjänare Tony Carlzon
 • Taffeltäckare Helene Edström
 • Taffeltäckare Eva Ohlsson
 • Lokalvårdare Marita Stenebäck
 • Lokalvårdare Katja Arkkukangas
 • Lokalvårdare Keria Said
 • Kammarjungfrun Anne Tovar
 • Barnskötare Elisabeth Hallgren
 • Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg
 • Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg
 • Kammarherren Teol. dr. Per Ström
 • Kammarherren Museidirektör Johan Cederlund
 • Kammarherren Direktör Jan Bruzelius
 • Kammarherren Agr. dr. Carl-Anders Helander
 • Kammarherren VD Mikael Brännvall

Kungl. Staberna

 • Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
 • Adjutanten Överstelöjtnant Magnus Bratt
 • Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson
 • Adjutanten Örlogskapten Helena Sigurdsson