Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 14 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2018/19 utse dr Derek Muir till den tjugotredje innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Dr Muir är senor research scientist vid Environment and Climate Change Canada samt adjungerad professor vid universiteten i Toronto, Guelph och Jinan.

Dr Muirs forskningsområde är miljökemi och biogeokemi med ett fokus på luftföroreningar av både organisk och oorganisk natur. Hans forskning är grundad i analytisk-kemiska metoder. Dr Muir är en av de ledande miljökemisterna med mer än 450 vetenskapliga artiklar i bland andra Nature och Science.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet kommer att vara värd. Dr Muir kommer att under sin vistelse i Sverige att bedriva forskning angående emission av industrikemikalier, deras långdistansspridning och deposition samt undersöka möjligheten att finna substitutionskemikalier. Projektet ansluter till den framgångsrika verksamheten vid värdinstitutionen och resultatet kan förväntas få stor betydelse för nationella och internationella åtgärder för att hantera olika miljögifter.

» Läs mer om stiftelsen

Kontakt

Birgit Erngren, 08-402 60 54, birgit.erngren@royalcourt.se