Gratulationslistor på Kungliga slottet

Med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst bereds allmänheten och den diplomatiska kåren möjlighet att framföra skriftliga gratulationer måndagen den 4 september.

Allmänheten och den diplomatiska kåren har möjlighet att framföra skriftliga gratulationer i Rikssalen på Kungliga slottet kl. 13.00-16.00 måndagen den 4 september.

Media erbjuds möjlighet att närvara i Rikssalen kl. 13.00-13.30. Ingång via Södra valvet.

För mer information, kontakta:

Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se