Kungen och Kronprinsessan uppmärksammar jubileum för kungliga kollokvier

Tid: 6 september kl. 13.00-17.00.
Plats: Confidencen, Ulriksdal, Solna.

I år är det 25 år sedan H.M. Konungen första gången inbjöd till ett Royal Colloquium för att i en krets av forskare och andra experter diskutera aktuella miljöfrågor.

För att uppmärksamma detta jubileum arrangeras ett seminarium på Confidencen i Ulriksdal i närvaro av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan.

Vid seminariet presenteras boken En värld i förändring - Kungliga miljökollokvier 25 år, där Kungen ser tillbaka på sitt långa miljöengagemang.

Information till media

Media är välkomna att bevaka evenemanget. Anmälan sker till press@royalcourt.se senast den 5 september.

Program

13.00 - 13.10 Samling

13.10 – 13.20 Inledning av H.M. Konungen

13.20 – 13.50 Miljöfrågan i ett historiskt perspektiv – Från tyst vår till hållbarhet
En vetenskapshistorisk översikt av Sverker Sörlin

13.50 – 14.20 Kommentarer av Bo Kjellén och Malin Falkenmark under ledning av Thomas Rosswall

14.20 – 14.40 Musikalisk underhållning av Lilla Akademien

14.40 – 15.20 Paus

15.20 – 16.30 Miljö – en samhällsfråga. Hur ser dagens agenda ut?
Kommentarer av Darja Isaksson och Erika Bjerström under ledning av Åke Iverfeldt

16.30 – 17.00 Arvet. Vilket är budskapet till nästa generation?
Ett samtal med Marie Jurisoo och Johan Kuylenstierna. Avslutande reflektioner av Andreas T Olsson.

17.00 Seminariet avslutas.