Förskolestart för barn i Kungafamiljen

Under förra veckan påbörjades Prinsessan Leonores inskolning i en svensk förskola, där hon kommer att gå när hon tillbringar tid i Sverige. Hon går också, sedan tidigare, i förskola i London.

Prins Oscar, Prins Alexander och Prins Nicolas påbörjar inskolningar i förskolor under hösten.

Kungafamiljen sätter stort värde på den hänsyn som svensk media visar de kungliga barnen i privata sammanhang. Detta bidrar till en trygg miljö för barnen, kamrater och deras familjer.

För mer information, kontakta:
Informationsavdelningen, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 6000
E-post: press@royalcourt.se