Gästlista vid firandet av H.K.H. Kronprinsessans födelsedag i Stockholm

Gästlista för Te Deum i Slottskyrkan samt efterföljande mottagning på Logården med anledning av Kronprinsessans 40-årsdag den 14 juli 2017.

H.M. Konungen
H.M. Drottningen

H.K.H. Kronprinsessan
H.K.H. Prins Daniel
H.K.H. Prinsessan Estelle
H.K.H. Prins Oscar

H.K.H. Prins Carl Philip
H.K.H. Prinsessan Sofia

H.K.H. Prinsessan Madeleine
Herr Christopher O'Neill
H.K.H. Prinsessan Leonore
H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj

Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler
H.K.H. Prinsessan Birgitta
Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld
Friherre Carl Silfverschiöld
Fröken Anna Silfverschiöld
Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer
Fröken Estelle De Geer
Friherre Fredrik De Geer
Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson
Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson
Fröken Désirée Magnuson
Herr Oscar Magnuson och Fru Emma Magnuson
Herr Victor Magnuson och Fru Frida Magnuson
Herr Edmund Magnuson
Herr Sigvard Magnuson
Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
Fru Catharina Nilert
Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg
Greve Oscar Bernadotte af Wisborg
Fru Margot Ekelund

H.K.H. Prins Daniels familj

Herr Olle Westling och Fru Ewa Westling
Socionom Anna Westling Söderström och Adjunkt Mikael Westling Söderström
Fröken Hedvig Blom
Fröken Vera Blom
Herr Casper Söderström
Fröken Caisa Söderström

Riksdagen

Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Regeringen

Statsminister Stefan Löfven

Landshövdingar

Landshövding Chris Heister, Stockholms län
T.f. Landshövding Lisbeth Schultze och Herr Felix Schultze, Västra Götalands län

Övriga

Verksamhetschef Elin Annwall och Direktör Björn Annwall, Kronprinsessparets stiftelse
Fru Agneta Kreuger och Direktör Lars Abrahamson

De icke tjänstgörande hovstaterna

Förste hovmarskalken Ambassadör Lars-Hjalmar Wide och Fru Margarita Salvador Ureta
Förste hovmarskalken Johan Fischerström och Direktör Barbro Fischerström
Överceremonimästaren Ambassadör Lars Grundberg och Leg. Psykolog Gunnel Grundberg
Överceremonimästaren Ambassadör Magnus Vahlquist och Fru Märta Christina Vahlquist
Överceremonimästaren Ambassadör Christer Sylvén och Konstnär Vivi Sylvén
Ceremonimästaren Ordförande Peter Forssman och Fru Lena Forssman
Ceremonimästaren Kommendör 1 gr. Bertil Daggfeldt och Fru Ulla Daggfeldt
Kabinettskammarherren Professor Lars Engwall och Professor Gunnel Engwall
Kabinettskammarherren Fil.dr. Erik Norberg
Kabinettskammarherren Ekon.dr Hans Dalborg och Fil.mag. Anna Dalborg
Fv. Informationschefen Fil.kand. Bertil Ternert och Lärare Gunilla von Platen
Fv. Informationschefen Fru Nina Eldh och Docent Jan Eldh
Vice ceremonimästaren Hovmarskalk Kurt Svensson och Fv. Avdelningsdirektör Nina Trozell Svensson
Hovmarskalken Kommendör 1. gr Gustaf von Hofsten och Fru Charlotte von Hofsten
Hovmarskalken Ambassadör Jörgen Lindström och Fröken Sandra Siassi
Hovmarskalken Fru Elisabeth Tarras-Wahlberg och Direktör Tom Hedelius
Hovmarskalken Claes Nordström och Fru Mari Nordström
Kammarherren Kanslichef Christer Lignell och Leg. sjuksköterska Margareta Törnblom-Lignell
Överintendent Carin Bergström
Överintendenten Fil.dr Agneta Lundström
Överintendent Bo Vahlne och Förste konservator Eva Vahlne
Kanslichefen Ambassadör Jan Mårtenson och Direktör Ingrid Giertz-Mårtenson
E.o. Ståthållare Thomas Norell och Fru Lena Forssén
Landshövding Gunnar Holmgren och VD Ingrid Eiken-Holmgren, Västernorrlands län
Chefen för Bernadottebiblioteket Fil.dr Göran Alm och Fru Beatrice Alm
Överhovpredikanten Biskop emer. Lars-Göran Lönnermark och Fil. mag. Elisabet Håstrand Lönnermark
Pastor emeritus Erland Ros
Hovstallmästaren Major Gustaf Nyblaeus och Fru Lussi Nyblaeus
Hovstallmästaren Generalmajor Jörn Beckmann och Fru Caroline Beckmann
Slottsfogde Gunnar Haeger och Fru Gunilla Haeger
Livmedikus Peter Möller och Fru Gunnel Möller
Åldfrun Ebba von Mecklenburg
Fv. Stabschefen Viceamiral Frank Rosenius och Fru Lisskulla Rosenius
Fv. Stabschefen Generallöjtnant Curt Sjöö och Adjunkt Birgitta Sjöö
Fv. Stabschefen Amiral Bror Stefenson och Fru Karin Stefenson
Hovintendent Ingela Lilliehöök
Hovintendenten Överstelöjtnant Hans Norlén
Förste hovintendent Wilhelm Reuterswärd och Leg. tandhygienist Christine Reuterswärd
Mentorn Friherrinnan Lena Ramel och Herr Gunnar Hagelin
Mentorn Fru Louise Dinkelspiel
Fru Åse Blomqvist
Fru Eva Andersson
Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
Fru Nina Lagergren
Fv. Bitr. Informationschefen Annika Sönnerberg och Konsultchef Lars Sönnerberg

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist
Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson
Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton
Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson och Fru Marie Ols
Överintendenten Jan Lindman och Specialistläkare Ulrika Lindman
Vice ordenskansler Staffan Rosén och Fru Valentina Rosén
Informationschefen Margareta Thorgren och Herr Magnus Thorgren
Hovmarskalken Lars-Erik Tindre och Handläggare Annelie Tindre
Hovmarskalken Karolin A. Johansson
Ceremonimästaren Kanslichef Odd Zschiedrich
Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen och Friherrinnan Caroline von Platen
Hovintendent Jochen Fritz
Slottsmästaren Claes Carlsson och Överläkare Frank Träisk
Slottsfogde Leonard Eriksson
Slottsfogde Stefan Wirtén
Förste livmedikus Professor Jan Östergren och Fru Elisabeth Östergren
Förste livmedikus Professor Mårten Rosenqvist
Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg och Journalist Jurek Hirschberg
Livmedikus Docent Lars Wennberg och Fru Anna Wennberg
Livmedikus Specialistläkare Veronica Agrenius och Senior Professor Lars E Gustafsson
Hovauditören Advokat Axel Calissendorff och Justitierådet Kerstin Calissendorff
Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin och Friherre Otto von Schwerin
Hovdamen Fru Harriet Bredelius

Målare Anneli Adolfsson
Slottsuppsyningsman Michael Ahlberg
Expeditionshandläggare Ulla-Lena Ahlsten
Kanslist Ann-Charlotte Angleby
Teknisk förvaltare Staffan Backdahl
Sömmerska Paula Bark Johansson
Möbelkonservator Cecilia Bengtson
Assistent Lena Bengtsson
Kanslist Gustaf Berendt
Slottsvaktmästare Stefan Billström
Museilärare Boel Bodvik
Vikarierande byråsekreterare Eric Bjurestam
Fotoassistent Tiina Björkbacka
Maskinförman Agne Björnström
Hovsekreterare Fredrik Brodin
Hovintendent Katri Carlberg
Kammartjänare Tony Carlzon
Slottsuppsyningsman Marcus Criver
Fastighetsintendent Helena Dahl
Kabinettskammarherre Hans Dyhlén
Slottsintendent Berit Edling
Lokalvårdare Anita Hed Erlandsson
Telefonist Thérèse Hén
Hovsekreterare Fredrik Henriksson
Hovfurir Åke Hovgard
Intendent Kristina Fjällendal
Hovsekreterare Susanne Franchell
Hovsekreterare Maria Fritz
Webbsamordnare Henrik Garlöv
Hovkanslist Helena Garofalo
Avdelningschef Morgan Gerle
Förste slottsvakt Eva Granat
Kabinettskammarherre Peter Gudmundson
Intendent Kerstin Hagsgård
Husfru Liisa Hartikainen
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Arkitektpraktikant Gabriella Jakobsson
Ekonom Jeanette Jarlemark
Byråsekreterare Petra Jolinder
Trädgårdsmästare Malin Järild
Museilärare Katja Kuntze
IT-chef Håkan Lindeke
Fastighetsskötare Bengt Liljeblad
Byggnadschef Claes Lindgren
Trädgårdsmästare Adrian Lindström
Enhetschef Peder Ling
Sekreterare Gun Lundbrink
Förvaltningsintendent Johan Lundgren
Trädgårdsmästare Heidi Möller
Museiassistent Pia Nilsö
Informationssekreterare Ulrika Näsholm
Sekreterare Maria Olovsson
Förste hovkanslist Johan Olsen
Kabinettskammarherre Carl-Gustaf Petersén
Personalsekreterare Elisabeth Ridderstedt
Kammarjungfru Ann Schierenbeck
Projektledare Rebecca Sundberg
IT-tekniker Mats Sundbergh
Hovsekreterare Anita Söderlind
Pressekreterare Johan Tegel
Ordensamanuens Christian Thorén
Intendent Leila Tuuli
Kammarjungfrun Catharina Törnqvist
Webb- och filmredaktör Maria Ulander
Kammarmästare Jonas Wallin
Arkitekt Katarina Wiklund
Hovkanslist Ursula Wohlfahrt

Kungl. Staberna

Vakth. Adjutanten Överste Mikael Christoffersson
Vakth. Adjutanten Överstelöjtnant Carin Ellström och Överstelöjtnant Åke Andersson
Vakth. Adjutanten Överstelöjtnant Stefan Wilson
Överadjutanten Generalmajor Urban Molin och Hemmansägare Agnetha Molin
Överadjutanten Överste Per Nilsson och Fru Toril Berge Nilsson
Överadjutanten Kommendör Jonas Wikström och Fru Johanna Wikström
Kommunikationskonsult Natalie Majerski
Adjutanten Överstelöjtnant Johan Törnqvist och Leg. sjuksköterska Charlotte Arnör
Adjutanten Överstelöjtnant Claes Naréus och Fru Marie-Louise Naréus
Adjutanten Överste Peder Ohlsson och Kriminalkommissarie Anna Ohlsson
Adjutanten Överstelöjtnant Fredric Westerdahl
Adjutanten Kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad och Örlogskapten Johanna Hård af Segerstad
Adjutanten Överstelöjtnant Adam Nelson och Fru Jonna Nelson
Adjutanten Kommendörkapten Johan Norlén och Fru Åsa Norlén
Adjutanten Örlogskapten Hans Tornerhjelm och Fru Eva Tornerhjelm
Adjutanten Överste Laura Swaan Wrede och Herr Pether Wrede
Adjutanten Överste Lena Persson Herlitz och Överstelöjtnant Fredrik Herlitz
Adjutanten Kommendör Anna-Karin Broth och Herr Roland Broth
Adjutanten Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum
Adjutanten Överstelöjtnant Niklas Niemi och Fru Jeanette Niemi
Adjutanten Överstelöjtnant Miguel Riera och Fru Malin Dabäck Riera
Adjutanten Överstelöjtnant Anna Dellham och Herr Daniel Dellham
Adjutanten Överstelöjtnant Malin Persson och Herr Jesper Schleimann-Jensen
Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson och Civilekonom Åsa Ottosson