Grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister har avlidit

Måndagen den 26 juni 2017 avled grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister i sitt hem på Trolle Ljungby slott i Skåne.

Med anledning av grevinnan Alice Trolle-Wachtmeisters bortgång gör Kungen följande uttalande:

"Det är med stor sorg som jag och Drottningen tagit emot beskedet. Alice var en mycket nära vän till både oss och till vår familj. Med sin värme, lojalitet och klokhet har hon alltid varit ett stort stöd. Våra tankar går till hennes make, greve Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister, och till deras anhöriga."

Kronprinsessan gör följande uttalande:

"Så länge jag kan minnas har Alice varit ett stöd för min familj och för mig personligen. Alice var en sällsynt klok och varm person som jag är glad att jag fick lära känna. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig."

Alice Trolle-Wachtmeister tjänstgjorde som statsfru 1978–1993 då hon fick titeln överhovmästarinna, en tjänst hon hade till december 2015. Alice Trolle-Wachtmeister blev 91 år.