Östersjövatten blir kranvatten – Kungen inviger avsaltningsverk

De senaste åren har Öland haft en akut vattenbrist. På torsdag den 22 juni kl. 11.00 inviger Kungen ett nytt avsaltningsverk i Sandvik på norra Öland. Byggandet av verket är en av många åtgärder för att klara den öländska vattenförsörjningen på lång och kort sikt.

Det nya verket som Kungen inviger kommer att avsalta Östersjöns bräckta vatten och ge ölänningarna ett rent vatten med låg salthalt. Tekniken är beprövad ibland annat Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en betydelsefull del av vattenproduktionen. Även på Gotland finns ett liknande avsaltningsverk.

Media välkomnas att närvara vid invigningen.

Kontakt:

Anna Thisell, kommunikationschef, Borgholm energi AB
Tfn: 0485-88 311
E-post: anna.thisell@borgholmenergi.se