Statsbesök till Indonesien - program

DD.MM. Konungen och Drottningen avlägger statsbesök i Indonesien den 22–24 maj 2017 på inbjudan av president Joko Widodo. Regeringen representeras av utrikesminister Margot Wallström och infrastrukturminister Anna Johansson.

Statsbesöket är ett tillfälle att långsiktigt stärka de politiska, ekonomiska och kulturella relationerna mellan Sverige och Indonesien. Handel, hållbarhet, forskning och innovation är huvudteman för besöket.

Ur programmet för statsbesöket:


Måndag 22 maj

Officiell mottagningsceremoni

Statsbesöket inleds på förmiddagen den 22 maj med en officiell mottagningsceremoni i presidentpalatset i Bogor, där Kungen och Drottningen hälsas välkomna av president Joko Widodo och fru Iriana Widodo. Efter nationalsånger, gevärssalut och inspektion av högvakten presenteras den officiella delegationen. Signering av gästbok, kort promenad i trädgården och trädplantering är andra inslag i ceremonin. Kungen och presidenten kommer också att ha enskilda samtal, närvara vid avtalsundertecknanden och hålla var sitt pressanförande. Drottningen och presidentfrun kommer efter eget privat samtal att få en förevisning av indonesiskt konsthantverk.

Bogorpalatset är ett av Indonesiens sex presidentpalats. Det har sedan det invigdes 1745 använts både som sommarresidens och huvudresidens av generalguvernörer och presidenter. Det nuvarande presidentparet bor i palatset i Bogor.

I trädgården finns en staty av Carl Milles, Guds hand, som var en gåva från den svenska regeringen 1957. Originalet finns i Eskilstuna.

Statsbankett

Mottagningsceremonin följs av en statsbankett i palatset.

Seminarium om skog och hållbarhet

På eftermiddagen deltar Kungaparet i ett seminarium om skog och hållbarhet på det internationella centret för skogsforskning, International Center for Forestry Research, CIFOR. De tas emot av generaldirektören Peter Holmgren och hans fru Ann-Sofie Holmgren. CIFOR är en icke-vinstdrivande vetenskapsinstitution som bedriver forskning på skogs- och landskapsförvaltning i världen. Sverige är ett av fyra grundarländer. Efter en presentation av verksamheten kommer Kungaparet delta vid en trädplanteringsceremoni i trädgården. Därefter inleds ett seminarium på tema skog, hållbarhet, förpackningar och trä, med deltagare från CIFOR, svenska och indonesiska myndigheter och företag. Utrikesminister Margot Wallström representerar regeringen.

På kvällen äger en mottagning rum hos Sveriges ambassadör i Jakarta, Johanna Brismar Skoog.

Tisdag 23 maj

Kransnedläggningsceremoni

Tisdagen inleds med en kransnedläggningsceremoni vid monumentet för nationalhjältar, Kalibata National Heroes Cemetery. Det är en militär kyrkogård där många av de ca 8000 gravarna tillhör indonesiska soldater som stupat i samband med självständighetskriget 1945–1949. Många japanska soldater, som stannade i landet efter andra världskriget för att delta i striden för ett fritt Indonesien, vilar också på kyrkogården.

Hackaton

Kungen deltar därefter vid avslutningen av ett hackathon, med studenter från fyra framstående indonesiska universitet, fördelade på åtta lag. Under 24 timmar ska lagen utveckla koncept inom ramen för Jakarta Smart City som kan förbättra trafiksituationen i Jakarta. Efter de 24 timmarna förväntas studenterna presentera en fungerande demo. En domarpanel utser sedan ett vinnande lag.

Jakarta Creative Hub

Drottningen besöker samtidigt Jakarta Creative Hub tillsammans med utrikesminister Margot Wallström. Jakarta Creative Hub, som lanserades den 1 mars 2017, är en samlingsplats för unga kreatörer som önskar testa nya idéer och koncept inom design, mode och textil med mer. Lokalerna har även plats för startup-företag till ingen eller väldigt förmånlig hyra. Indonesien är ett av världens största produktionsländer för textil- och modeindustrin. Efter rundvandring och presentation av Creative Hubs olika verksamhetsområden, med möjlighet till samtal med unga lärlingar och kreatörer, äger ett seminarium rum som bland annat tar upp unga designers, entreprenörskap, internationalisering och innovation.

Besök i Kota Tua

Kungaparet besöker sedan Jakartas gamla stad Kota Tua. De tas emot vid Fatahillah-torget där miniutställningar av batik och wayang (indonesisk dockteater) kommer att finnas. Efter kort rundvandring hälsar Kungaparet på Volvoklubbens ordförande. Volvo har stort affektionsvärde för många indoneser och betraktas som ett "kultmärke".

Indonesia Sweden Executive Business Forum

Kungen deltar under eftermiddagen vid högnivåforumet "Indonesia-Sweden Executive Forum, ISEF", där rundabordssamtal mellan företagsledare från båda länder äger rum med medverkan av ministrar. Statsrådet Anna Johansson deltar från svensk sida. Forumet syftar till att skapa en plattform för fortsatta samarbeten och till att stärka relationerna mellan indonesiska och svenska företag och institutioner.

Besök i Jakartas hamn på centret för fartygstrafikskontroll

Efter högnivåforumet besöker kungen och infrastrukturminister Anna Johansson Jakartas hamn, Tanjung Priok, och centret för fartygstrafikskontroll, Indonesia Port Corporation (IPC). Här får de en inblick i Indonesien som sjöfarts- och handelsnation samt hur svenska tekniska lösningar används av den indonesiska hamnoperatören för att säkerställa att fartygstrafiken i hamnen sker på ett effektivt och säkert sätt.

Fältbesök och rundabordssamtal om arbetet för att få stopp på våld mot barn

Drottningen besöker tillsammans med utrikesminister Margot Wallström ett litet kvartersbibliotek, "Manggarai Community Library", för att ta del av hur ungdomar och aktivister med små medel arbetar för att förbättra situationen för barn, inte minst vad gäller utbildning. De tas emot av Unicefs Indonesienchef Gunilla Olsson. De får också möjlighet att samtala med ungdomar som arbetar med frågor om våld mot barn samt volontärer som arbetar med biblioteket.

Efter fältbesöket deltar Drottningen och utrikesministern i ett rundabordssamtal på hög nivå med beslutsfattare från Indonesien och Sverige, ungdomsrepresentanter och företrädare för intresseorganisationer, för diskussioner om hur man i respektive land kan arbeta för att få stopp på våld mot barn. Både Indonesien och Sverige är ledande i det globala samarbetet inom Agenda 2030 för att få våld mot barn att upphöra. Samtalet modereras av Gunilla Olsson, Unicef.

Ordensförläningsceremoni

Kvällens program inleds med en ordensförläningsceremoni där Kungen förlänar ordnar till ett antal personer för att uppmärksamma deras insatser för främjandet av de bilaterala relationerna mellan Sverige och Indonesien.

Mottagning

Tisdagen avslutas med en att Kungaparet ger en mottagning på hotell Indonesia Kempinski. I anslutning till mottagningen kommer utställningar att visas som belyser Sverige ur olika aspekter, med fokus på hållbarhet, innovation och kreativitet. Svensk musik kommer också att spelas.

Onsdag 24 maj – Bandung

Statsbesökets tredje dag äger rum i Bandung. Bandung är huvudstad i Indonesiens folkrikaste provins, Västra Java, och landets näst största storstadsområde med 8,5 miljoner invånare. Efter den indonesiska självständigheten har Bandung växt mycket snabbt och staden är i dag ett centrum för högteknologi, forskning och innovation samt för högre utbildning, mode och kreativa näringar.

På resan från Jakarta till Bandung får Kungaparet och den övriga delegationen en presentation om Indonesiens ekonomiska och politiska framtidsutsikter. Man får också tillfälle att beskåda Javas berömda och mycket vackra risterasser. Den i Indonesien utvecklade terrasseringen av risfält har tagits efter i andra delar av världen, huvudsakligen genom aktiva insatser från FN. Jordbruk är Indonesiens största näring med produktion i huvudsak bestående av gummi, bananer, kryddor, kaffe, kokosnötter och ris.

Bandung stad

Kungaparet välkomnas i Bandung av borgmästaren Ridwan Kamil. Han står värd för en lunch på residensets fristående veranda under vilken traditionell indonesisk musik, angklung, framförs.

Efter lunch tar Kungaparet en kort promenad till torget Alun Alun där borgmästaren introducerar Bandungs fotbollslag Persib och deras fanclub Bandung Vikings. Därefter promenerar man vidare till Asien-Afrika-museet, där 26 världsledare möttes 1955 och grundade vad som blev den Alliansfria Rörelsen. Museets chef hälsar välkommen och ger en kort förevisning.

Institute of Technology Bandung

På eftermiddagen besöker Kungaparet Institute of Technology Bandung, ITB, som är ett av Indonesiens främsta lärosäten. Universitetet var ursprungligen en holländsk högskola, grundad på 1920-talet och överlämnad till Indonesiens regering i samband med landets självständighet. Idag är universitetet oberoende. ITB erbjuder tekniska och naturvetenskapliga program och har drygt 20 000 studenter. Flera av de ursprungliga byggnaderna från 1920-talet finns kvar och har en karaktäristisk stil som blandar traditionell indonesisk arkitektur med västerländska element.

På ITB träffar Kungaparet och statsrådet Anna Johansson representanter för Alumni Swedia, en alumniförening för indonesiska studenter som studerat i Sverige. I samband med mötet kommer Svenska institutet och den indonesiska stipendiemyndigheten LPDP att underteckna ett samarbetsavtal. En portal för att föra samman alumner med svenska företag i Indonesien kommer också att lanseras av svenska företag och Svenska institutet.

Därefter fortsätter man till ett seminarium om "triple helix" och innovation, ett samarrangemang mellan IBT och Lunds universitet. Den svenska triple helix-modellen, där samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet lett till ett gynnsamt innovationsklimat, röner stort intresse i Indonesien. Under seminariet sammanfattar Viktor Övall, rektor vid Lunds Tekniska Högskola, slutsatserna från dagens diskussioner, infrastrukturminister Anna Johansson håller ett anförande och Ulf Ewaldsson, Ericsson, ger en presentation om triple helix-samarbete från ett företagsperspektiv. Avslutningsvis följer en presentation av den indonesiske företagaren och forskaren Ilham Habibie.

Avslutande pressträff

En pressträff med Kungaparet avslutar besöket i Bandung.

Statsbesöket avslutas när Kungaparet lämnar Bandung för återresa till Sverige.

Kort fakta

  • Indonesien är världens fjärde folkrikaste land med 260 miljoner invånare.
  • Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Indonesien upprättades 1950.
  • Detta är det första statsbesöket från Sverige till Indonesien.
  • Kungaparet har tidigare besökt Indonesien i olika sammanhang.
  • Indonesiens dåvarande president Yudhoyono besökte Sverige i maj 2013 vid ett officiellt besök.

Kontakt

Boel Lindbergh
Chef, UD:s internationella presscenter
Tfn: 08-405 50 08, 072-735 5008
E-post: boel.lindbergh@gov.se

Frida Wallin
Departementssekreterare, enheten för Asien och Oceanien, UD
Tfn: 08-405 49 94, 072-578 0685
E-post: frida.wallin@gov.se