Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 19 april beslutat dela ut följande stipendier. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 9 juni.

Stipendier och bidrag 2017

Angelos Arelakis, Inst för data- och informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
”Generell teknologi för datorminnessystem med energieffektiv, hypersnabb komprimering av minnesdata”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sarahi Garcia, Inst för ekologi och genetik, Uppsala universitet
”Är det bakterier som orsakar läckage av metan från sjöar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Niles Hasselquist, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Hur svettas granar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Emma Holmström, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
”Nya metoder att bedöma bördighet på svensk skogsmark”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Isabella Karlsson, Inst för Miljövetenskap och Analytisk kemi, Stockholms universitet
”Kemikalier i textilier – en potentiell källa för mänsklig exponering samt miljöförorening”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Neus Latorre-Margalef, Biologiska institutionen, Lund universitet
”Blir änder immuna mot fågelinfluensa?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Fredrik Lindgren, Inst för Fysik och Astronomi, Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet
”Nya avancerade mätmetoder för att förbättra energilagring i litiumjonbatterier”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Viktor Nilsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Hur klarar en rödlistad art klimatförändringar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Anna Kjerstine Rosenmai, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
”Nya metoder för att upptäcka hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr David Seekell, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Klimateffekter på fisk i sjöar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Lasse Tarvainen, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
”Vad betyder balansen mellan fosfor och kväve i tallskogen?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ida Wallin, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
”Hur får vi bibehålla ett hållbart privatskogsbruk?”
Beslut: 100 000 kronor

Agr dr Björn Wiström, Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp
”Utveckling av skogsbryn – skogens ansikte utåt”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Chao Xu, Avd för nanoteknologi och funktionella material, Inst för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
”Nya ämnen med nanopartiklar för reduktion av utsläpp av koldioxid”
Beslut: 100 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond