Kungens program justeras

Kungens program för den kommande veckan justeras till följd av att Kungen har drabbats av diskbråck.

De flesta planerade programpunkter genomförs men något justerat med hänsyn till behovet av rehabilitering.