Medieackreditering till Prins Alexanders dop den 9 september 2016

Från och med i dag, måndag den 15 augusti, kan svensk och internationell media ansöka om tillträde till foto- och mediepositionen som kommer finnas utanför Drottningholms slottskyrka vid Prins Alexanders dop fredagen den 9 september 2016.

Foto- och mediepositionen har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen 15 augusti - 2 september. Ansökningar som kommer in efter den 2 september behandlas ej.

Ansökan om ackreditering till foto- och mediepositionen görs via press@royalcourt.se

Ett begränsat antal skrivande journalister kommer ha möjlighet att närvara inne i Drottningholms slottskyrka. Dessa journalister bjuds in av Hovet.

Program Prins Alexanders dop

11.00-12.00

Gäster anländer till Drottningholms slottskyrka


Foto- och medieposition utanför Drottningholms slottskyrka

12.00

Dopgudstjänst i Drottningholms slottskyrka


Endast host photographer och host broadcaster


De inbjudna skrivande journalisterna har möjlighet att närvara i Drottningholms slottskyrka

13.00

Kungaparets mottagning, Drottningholms slott

Ackreditering för tillträde till foto- och medieposition:

Tid: 09.30 utanför medieområdet
Var: Drottningholms slott
Ackreditering: press@royalcourt.se
Ansökningsperioden är öppen 15 augusti – 2 september. Ansökningar som kommer in efter den 2 september behandlas ej.