Gästlista till Prins Alexanders dop

Gästlistan till Prins Alexanders dop och efterföljande mottagning.

 • H.M. Konungen
 • H.M. Drottningen
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria
 • H.K.H. Prins Daniel
 • H.K.H. Prinsessan Estelle
 • H.K.H. Prins Oscar
 • H.K.H. Prins Carl Philip
 • H.K.H. Prinsessan Sofia
 • H.K.H. Prinsessan Madeleine
 • Mr Christopher O'Neill
 • H.K.H. Prinsessan Leonore
 • H.K.H. Prins Nicolas

H.M. Konungens familj:

 • Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler
 • Friherre Carl Silfverschiöld
 • Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle
 • Herr Victor Magnuson och Fröken Frida Bergström
 • Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
 • Fru Dagmar von Arbin
 • Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj:

 • Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath
 • Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems
 • Mrs Carmita Sommerlath Baudinet
 • Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath
 • Herr Leopold Lundén Sommerlath
 • Fröken Anaïs Sommerlath
 • Fröken Chloé Sommerlath

H.K.H. Prinsessan Sofias familj:

 • Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist
 • Fru Lina Frejd
 • Fröken Sara Hellqvist
 • Fru Britt Rotman
 • Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman
 • Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren
 • Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland:

 • HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria

Riksdagen:

 • Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Partiordförande:

 • Partiordförande Anna Kinberg Batra, (M)
 • Partiordförande Annie Lööf, (C)
 • Partiordförande Jan Björklund, (L)
 • Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)

Regeringen:

 • Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven
 • Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister

Corps diplomatique:

 • H.E. Ambassadör Kai Eide, Norge
 • H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark

Myndigheter:

 • Överbefälhavaren General Micael Bydén
 • Landshövding Liselott Hagberg, Södermanlands län
 • Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län

Trossamfund:

 • Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Personliga vänner:

 • Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson
 • Herr Jan-Åke Hansson och Fröken Josephine Yllner
 • Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt
 • Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén
 • Herr Henric Weijber
 • Herr Jesper Ericsson och Fröken Nathalie Forslund
 • Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog
 • Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson
 • Fröken Cajsa Larsson
 • Fröken Tiara Larsson
 • Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson
 • Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell
 • Fröken Frida Vesterberg
 • Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen
 • Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum

Övriga:

 • Överläkare Sophia Brismar Wendel
 • Barnmorska Anna Ståhl
 • Barnmorska Elisabeth Storch
 • Herrn Hans-Peter Mathes

Icke tjänstgörande hovstater:

 • Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
 • Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
 • Fru Eva Andersson
 • Mentorn Friherrinnan Lena Ramel
 • Pastor emeritus Erland Ros

Kleresistaten:

 • Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil. dr Margareta Nisser Dalman
 • Pastor Michael Bjerkhagen
 • Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Kungl. Hovstaterna:

 • H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
 • Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
 • Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson
 • Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
 • Ståthållare Staffan Larsson
 • Överintendent Jan Lindman
 • Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
 • Hovmarskalken Karolin A. Johansson
 • Ceremonimästaren Kanslichef Odd Zschiedrich
 • E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren
 • Hovdamen Fru Harriet Bredelius
 • Slottsfogde Stefan Wirtén
 • Hovauditören Advokat Axel Calissendorff
 • Hovkanslisten Fil.mag. Anita Söderlind
 • Hovfurir Åke Hovgard
 • Hovflorist Claes Carlsson
 • Kammartjänare Tony Carlzon
 • Taffeltäckare Helene Edström
 • Taffeltäckare Eva Ohlsson
 • Lokalvårdare Marita Stenebäck
 • Lokalvårdare Katja Arkkukangas
 • Lokalvårdare Keria Said
 • Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg
 • Barnavårdslärare Elisabeth Zimmermann
 • Fru Åse Blomqvist
 • Kammarherren Docent Magnus Olausson
 • Kammarherren Teol. dr Per Ström
 • Kammarherren Friherre Wilhelm Stiernstedt
 • Kammarherren Direktör Jan Bruzelius

Kungl. Staberna:

 • Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
 • Adjutanten Överste Mikael Christoffersson
 • Adjutanten Kommendörkapten Anna-Karin Broth
 • Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson