Medaljförläningar 6 juni 2016

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljerna delas ut torsdagen den 16 juni kl. 11.00 på Kungliga slottet.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Justitieråd Karin Almgren
För framstående insatser inom svenskt domstolsväsende.

Fru Dagmar von Arbin
För mångåriga förtjänster inom det Kungliga Huset.

Koncernchef Annika Falkengren
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Domaren vid EU-domstolen Carl Gustav Fernlund
För förtjänstfulla insatser som domare vid EU-domstolen.

Professor Tomas Lindahl
För framstående forskningsinsatser inom kemin.

Överintendent Jan Lindman
För förtjänstfulla insatser som överintendent och kanslichef för Riksmarskalksämbetet.

Professor Christina Moberg
För betydande insatser inom svenskt akademiväsende.

12:e storleken i högblått band

Direktör Lena Apler
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv.

Advokat Axel Calissendorff
För betydande insatser som jurist.

Direktör David Dangoor
För förtjänstfulla insatser rörande svensk-amerikanska handels-förbindelser.

fd Generaldirektör Marie Hafström
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning.

Ordförande Ulf Karlberg
För betydande insatser inom svenskt näringsliv och för Global Child Forum.

Direktör Paul Lederhausen
För förtjänstfulla insatser som entreprenör och filantrop.

8:e storleken i Serafimerordens band

Arkitekt Christina von Arbin
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning samt svensk och internationell kulturvård.

Professor Sverker Gustavsson
För betydande insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.

Styrelseordförande Kathrine Löfberg
För förtjänstfulla insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Björn O. Nilsson
För framstående insatser inom svenskt akademiväsende.

Professor Ulrik Ringborg
För förtjänstfulla insatser för svensk och internationell medicinsk forskning.

Professor Karin Schenck-Gustafsson
För framstående insatser för svensk medicinsk forskning.

8:e storleken i högblått band

Fru Gunbritt Berggren
För förtjänstfulla insatser som chef för Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare.

Förste slottsvakt Eva Granat
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Skräddare Elisabeth Hertzberg
För betydande insatser som skräddarmästare och kostymchef vid Stockholms Stadsteater.

Hovfurir Åke Hovgard
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Musiker Nils Landgren
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Författare och konstnär Lars Lerin
För framstående konstnärliga insatser som författare och konstnär.

Musiker Magnus Lindgren
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Hovsångerska Elin Rombo
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

BELÖNING FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Fatbursjungfru Louise Nordin
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet

Personalsekreterare Elisabeth Ridderstedt
För lång och trogen tjänst vid Riksmarskalksämbetet