Medieackreditering till Prins Oscars dop

H.K.H. Prins Oscars dop äger rum i Slottskyrkan på Kungliga slottet fredagen den 27 maj 2016.

Från och med tisdagen den 9 maj, kan svenska och internationella medier ansöka om tillträde till de foto- och mediepositioner som kommer att finnas vid Slottskyrkan i samband med dopet.

Foto- och mediepositionerna har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen från 9 maj till och med den 23 maj. Ansökningar som kommer in efter den 23 maj kommer inte att behandlas.

Ansökan om plats i foto- och medieposition görs i samarbete med UD:s internationella presscenter.

Ett begränsat antal skrivande journalister kommer ha möjlighet att närvara inne i kyrkan. Dessa journalister bjuds in av Hovet.

Program Prins Oscars dop

11.00-12.00

Gäster anländer till Kungliga slottet

11.00-12.00

Gäster anländer till Slottskyrkan, Kungliga slottet


Fotopool i Södra valvet12.00

Dopceremonin i Slottskyrkan, Kungliga slottet


Inbjudna skrivande journalister har möjlighet att närvara i kyrkan13.00

Kungaparets mottagning, Kungliga slottet