Ny slottsfogde för Kungl. Djurgårdens förvaltning utsedd

Magnus Andersson är utsedd till ny slottsfogde för Kungl. Djurgårdens förvaltning. Magnus tillträder 1 september 2016.

Magnus Andersson kommer närmast från ett uppdrag som samhällsbyggnadschef vid Botkyrka kommun. Tidigare har han bland annat arbetat som projektledare för Järvalyftet vid Stockholms stadsledningskontor samt som ytterstadschef vid Stockholms stadsbyggnadskontor.

"Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag och hoppas att jag med mina tidigare erfarenheter ska kunna bidra till att fortsatt utveckla den klenod som Djurgården är för både stockholmare och besökare. Det känns både ansvarsfullt och stimulerande", säger Magnus Andersson.

Om Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) leds av en slottsfogde och har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

I uppgiften ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov. KDF är självfinansierad. Intäkterna ska användas för att förbättra och försköna Djurgården.