Silviahemmet 20 år

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottning Silvia på Alla hjärtans dag 1996.

På Silviahemmet sker Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning samt utbildningscertifieringar av hela enheter tillsammans med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Ett nytt boendekoncept för personer drabbade av demenssjukdom kommer att presenteras vid Silviahemmets 20-årsjubileum

Stiftelsen Silviahemmet firar sitt 20 års jubileum den 17 maj 2016.

Drottning Silvia tog initiativet till att bilda Stiftelsen Silviahemmet år 1996 och är sedan dess stiftelsens mycket aktiva och engagerade ordförande. Silviahemmet har under 20 år verkat för att öka kunskapen om, och förståelse för demenssjukdom för att skapa högsta möjliga livskvalitet hos drabbade personer.

Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

SilviaBo

Nu fortsätter Silviahemmet med oförminskad kraft att utveckla utbildningsverksamheten och dagverksamheten för äldre och yngre personer med demenssjukdom, och presenterar en vision och förverkligandet av SilviaBo.

SilviaBo är ett koncept för nytänkande inom framtidens bostadsbyggande, ett tilltalande, hållbart och anpassat boende som möjliggör för unga och äldre personer drabbade av demens, att så länge som möjligt bo i egen bostad, själv eller tillsammans med sin familj och samtidigt ha en fungerande vardag, berättar Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets verksamhetschef och rektor.

Jubileumsfirandet

Silviahemmets 20-årsjubileum firas den 17 maj i Karolinska Institutets Aula Medica med tal av H.M. Drottningen, Claes Dinkelspiel, äldreminister Åsa Regnér och Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska Institutet. Vid jubileet diplomeras Silvialäkare, Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium utdelas och ett stipendium till vardera en Silviasyster, en Silviasjuksköterska och en Silvialäkare.

Det är genom ett nära samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet som uppdragsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare erbjuds för att varje år utbilda och diplomera nya Silviasystrar, Silviasjuksköterskor och Silvialäkare.

− I år diplomeras de första internationella Silvialäkarna och nästa år examineras de första Silviafysioterapeuterna och Silviaarbetsterapeuterna vid Karolinska Institutet, säger Wilhelmina Hoffman.

Silviahemscertifiering sker också av hela vårdenheter när all personal inom en verksamhet utbildas i demensvård. Idag är 35 olika vårdenheter runt om i Sverige Silviahemscertifierade. Den efterfrågade certifieringsmodellen sprids även utanför Sverige. En dagverksamhet i Bottrop i Tyskland certifierades 2015 och i år certifieras en vårdenhet i Polen.

Journalister och andra medierepresentanter är välkomna till Silviahemmets 20-årsjubileum

Plats: Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet
Adress Nobels väg 6, Solna
Tid: Tisdagen den 17 maj 2016, kl 13.30

Platser intas kl 13.15.
Registrering från kl 12.00 och hörsalen öppnar kl 13.00.
Programmet avslutas med mingel i foajé kl 16.30

Program: Delas ut på plats, skickas på begäran

Anmälan: Informationssekreterare Ann-Christine Jernberg, Kungl. Hovstaterna
Tfn: 08-402 67 60
E-post: ann-christine.jernberg@royalcourt.se

Jubileumsskrift och pressbilder kan beställas.

För frågor kontakta:

Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se

Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef och rektor
Tfn: 070-7-64 46 26
E-post: wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se

Karolinska Institutet www.ki.se

Maria Eriksdotter, prefekt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Tfn: 08-524 864 79, 070-647 89 07
E-post maria.eriksdotter@ki.se

Sabina Bossi, presskontakt
Tfn: 08-524 860 66, 070-614 60 66
E-post sabina.bossi@ki.se