Salutering

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

Salutering om 21 skott sker onsdagen den 20 april kl. 12.00 från Skeppsholmens salutstation samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.