Gratulationslistor på Kungliga slottet

Fredagen den 22 april finns det möjlighet för allmänheten och den diplomatiska kåren att framföra skriftliga gratulationer till Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia med anledning av födseln av deras son.

Allmänheten har möjlighet att framföra skriftliga gratulationer i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet kl. 13.00-16.00.

Ingång till Gustav III:s antikmuseum sker från Slottskajen, vid Lejonbacken.

Diplomatiska kåren har möjlighet att framför skriftliga gratulationer i Riksmarskalkens salong, ingång via Yttre borggården.

Det går även att skicka gratulationer via Kungahusets hemsida, Facebook och Instagram.

Media bereds möjlighet att vara i Gustav III:s antikmuseum endast kl. 13.00-13.15.