Kungen delar ut stipendier

Kungen delar ut Stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen vid en ceremoni på Kungl. Slottet torsdagen den 14 april kl.16.00.

Stipendiet går till tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell - och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Stipendiet är på vardera 250.000 kronor.

Stiftelsen Ungt Ledarskap har under sina 10 år delat ut Kompassrosen till totalt 30 unga ledare för en fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiater 2016

Ideell sektor – Hannah Stanton

Hannah Stanton (29) får Kompassrosen för modet att göra världen till en bättre plats. Hon representerar tio miljoner unga tjejer som är engagerade i den globala scoutrörelsen. Hannah var med i förhandlingarna om FN:s hållbarhetsmål och påverkade utformningen av mål 4 och 5, som handlar om utbildning och jämställdhet. I sin hemkommun Malmö är hon en eldsjäl i flyktingmottagandet och beskrivs som en förebild som glöder, sprudlar och debatterar – alltid med en värderingsmässig kompass, ett driv att gå från ord till handling – från Sverige till hela världen.

Näringsliv - Emma Knaggård

Emma Knaggård (29) får Kompassrosen för sitt banbrytande sätt att driva företag.

Hon belönas för ett nytänkande och handlingskraftigt ledarskap. Hon har utvecklat sitt företag Edutain genom att kombinera det bästa av två världar. Emmas affärssinne har formats genom erfarenhet från både ideella värderingsstyrda organisationer och amerikanska bolag med affärsmål i fokus. Med stort ideellt engagemang vid sidan av den egna utvecklingsresan drivs hon av att lära andra. Hon har grundat Young In Board Foundation för att beslut i styrelserum ska tas av yngre och äldre sida vid sida. Emma beskrivs som klok och modig – en ledare som får både människor och affärer att växa.

Offentlig sektor – Mariam Johansson

Mariam Johansson (28), förstalärare på Jensen Gymnasium, får Kompassrosen för kreativ pedagogik och inkluderande ledarskap. Hon belönas för sitt pedagogiska och inkluderande ledarskap, som är engagerat, omtänksamt och tydligt. Eleverna hyllar Mariams förmåga att locka fram det bästa hos varje enskild individ genom att bygga relationer, ställa höga krav och visa att hon litar på deras förmågor. Med stöd i sin egen uppväxt och med erfarenheter av kulturkrockar vågar hon ta samtalen om vad som krävs för en bättre integration i Sverige.

 

Media är välkomna att närvara vid Scouternas och Stiftelsen seminarium Ungt Ledarskap, som startar kl.13.00, samt vid stipendieutdelningen.

Kontakt: Ann-Christine Jernberg,
E-post: ann-christine.jernberg@royalcourt.se
Tfn: 08-402 6760, 070-563 00 19