De kungliga slotten deltar i Earth Hour

På lördag, 19 mars, kl. 20.30–21.30, släcks fasadbelysningen på flera kungliga slott med anledning av Världsnaturfonden WWF:s globala klimatmanifestation, Earth Hour.

– Vi uppmärksammar Earth Hour genom att låta släcka fasadbelysningarna på de kungliga slotten. Klimatförändringarna måste tas på allvar och det är en viktig symbolhandling att släcka lamporna under Earth Hour, säger Kungen.

De kungliga slott som har fasadbelysning – Stockholms slott, Drottningholms slott, Strömsholms slott, Gripsholms slott och Rosendals slott – släcker denna under Earth Hour.

På Stockholms slott släcks även belysningen på Yttre och Inre borggården samt i de officiella rummen.

Av säkerhetsskäl släcks däremot inte park- och gatubelysningen på Kungliga Djurgården samt vid Drottningholms slott och Gripsholms slott.

Läs om Earth Hour 2016 på WWF:s webbplats