Information om uppvaktningar på Kungliga slottet med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag

Lördagen den 30 april fyller Kungen 70 år. För dem som önskar uppvakta Kungen rekommenderas att tänka på Stiftelse Ungt Ledarskap samt näringslivets insamling till Kungl. Musikhögskolan.

Anmälan via brev

För de myndigheter, organisationer eller motsvarande som önskar uppvakta Kungen är tillfällen inplanerade:
Torsdag den 28 april
Fredag den 29 april

Anmälan för intresse att uppvakta Kungen görs via brev till Kungl. Hovstaterna. Av brevet skall framgå namnet på myndigheten, organisationen eller motsvarande, namnet/namnen på den/de personer som avser närvara (max 4 personer) samt kontaktuppgifter.

Brevet skall vara Kungl. Hovstaterna tillhanda senast den 1 april och adresseras till:
H.M. Konungens Hovmarskalksämbete
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Märk Kuvertet med "Uppvaktning HMK 70"

Svar den 11 april

Svar kommer att sändas till alla som anmält intresse senast den 11 april.

Tid och plats för uppvaktning

För dem som kommer beredas möjlighet att uppvakta Kungen kommer tid och plats att framgå.

För dem som anmält intresse att uppvakta Kungen, men som tyvärr inte kan beredas tid, kommer information att ges hur uppvaktningen kan ske på annat sätt.

Gratulationslistor

Listor där allmänheten kan framföra skriftliga gratulationer till Kungen kommer att finnas vid Kungliga slottet den 28 och 29 april. Alla dagar kl. 10–14.

För allmänheten finns gratulationslistor i Norra galleriet ingång via Västra valvet.

För diplomatiska kåren finns gratulations listor i Riksmarskalkens Sammanträdesrum, ingång i Riksmarskalksämbetets dörr vid Yttre borggården.

Gåvor och insamlingar

För dem som önskar uppvakta Kungen rekommenderas att tänka på Stiftelse Ungt Ledarskap samt näringslivets insamling till Kungl. Musikhögskolan.

De båda insamlingarna ligger Kungen varmt om hjärtat då de främjar utbildning inom kultur och ledarskap.

Eventuella övriga gåvor till Kungen kan lämnas hos Post & Logistik, vardagar mellan kl. 8.00-15.30, Kungliga slottet för vidare befordran till Kungen. Gåvor som lämnas till Kungliga slottet skall märkas med givarnas namn och adress.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Kungen och Stiftelsens styrelse har beslutat att satsa på en ny verksamhetsperiod om fem år med inriktning Ledarskap för Sveriges framtid. Stiftelsen kommer att dela ut fler stipendier till yngre stipendiater, arrangera möten mellan ledare från alla sektorer och åldrar på fem olika platser i landet samt fortsätta utbilda unga ledare inom civilsamhället i värdebaserat ledarskap.

Läs mer om Stiftelse Ungt Ledarskap här

Skänk en gåva till Stiftelse Ungt Ledarskap på:
Plusgiro 900081-1
Bankgiro 900-0811

Näringslivets insamling - en kultursatsning för den framtida musikutbildningen i Sverige

Företagare i Sverige har möjlighet att uppvakta Kungen i samband med 70-årsdagen genom att delta i en insamling till Kungl. Musikhögskolan.

Syftet med insamlingen är att gåvan ska ställas till Kungl. Musikhögskolans disposition i syfte att finansiera utrustning av de nya undervisnings- och forskningslokaler som är under uppbyggnad. Genom detta kan Kungl. Musikhögskolan möta framtidens krav på utbildning och forskning inom musiklivet samt bli en central mötesplats för en musikintresserad allmänhet.

Svenskt Näringsliv samordnar insamlingen, som även stöds av Företagarna, LRF och Stockholms handelskammare.

Läs mer om Kungl. Musikhögskolan

Skänk en gåva till näringslivets insamling till Kungl. Musikhögskolan:
Bankkonto Handelsbanken 6001-970 693 788
Bankgiro 886-4530
Ange givarens namn tydligt

www.kungahuset.se/kungen70