Gratulationslistor på Kungliga slottet

Torsdagen den 3 mars finns det möjlighet för allmänheten och den diplomatiska kåren att framföra skriftliga gratulationer till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel med anledning av födseln av deras son.

Gratulationslistorna kommer att finnas i Rikssalen på Kungliga slottet kl. 13.00-16.00.

Ingång till Rikssalen sker via Södra valvet.

Media bereds möjlighet att vara i Rikssalen endast kl. 13.15-13.30.