Ny ståthållare utsedd

Länsrådet Staffan Larsson är utsedd till ny ståthållare - chef för Ståthållarämbetet samt slottsfogde vid Stockholms slottsförvaltning.

Staffan Larsson kommer närmast från ett uppdrag som länsråd vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Tidigare har han arbetat på Bolagsverket där han varit ställföreträdande generaldirektör. Dessförinnan tjänstgjorde han som analyschef, utvecklingschef och ställföreträdande generaldirektör vid NUTEK. Staffan Larsson har även arbetat med tillväxtpolitiska frågor och har stor erfarenhet av internationellt arbete, bland annat som ansvarig för Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet.

"Jag känner mig mycket hedrad att få ta mig an det här uppdraget. Det är en utnämning man inte förväntar sig och när jag fick frågan så tvekade jag inte att tacka ja. Jag hoppas kunna bidra på ett bra sätt med min kunskap och erfarenhet", säger Staffan Larsson.

Staffan Larsson är filosofie doktor i ekonomisk geografi och disputerade 1998 vid Uppsala universitet. Han är född och uppvuxen i Matfors utanför Sundsvall och bor nu i Uppsala, är gift och har två vuxna döttrar, 18 och 21 år.

Staffan Larsson tillträder som ståthållare den 1 april 2016.

Om ståthållarämbetet

Ståthållarämbetet förvaltar den kungliga dispositionsrätten till de kungliga slotten: Stockholms, Drottningholms, Kina, Haga, Ulriksdals, Gripsholms, Rosersbergs, Strömsholms, Rosendals och Tullgarns slott samt Gustav III:s paviljong.

Ståthållarämbetet ansvarar också för byggnader, parker, trädgårdar och skogar, som hör till slotten.

Ståthållaren är chef för ämbetet och är samtidigt slottsfogde vid Stockholms slottsförvaltning.