Ny utställning "I Tiden – Kungliga klockor under 400 år"

Utställningen I Tiden – Kungliga klockor under 400 år visas i Bernadottevåningen på Kungliga slottet den 23 januari – 8 maj 2016. Klockor tillhör ett av Kungens personliga intressen och utställningen arrangeras som upptakt till hans 70-årsfirande.

I utställningen visas över femtio kungliga ur – flera av dem för första gången – av alla de slag från äldsta tid och fram till i dag. Spännvidden är lika stor som mångfalden av stilar och uttryck.

Urmakeri är ett precisionshantverk. Exklusiviteten gjorde det naturligt att även ge fodren konstnärlig form. Klockan som konstföremål spelar stor roll i utställningen, men där finns också de flärdfria ur som reglerade slottsvaktens rutiner under 1800-talet. Andra ur är personliga tillhörigheter eller officiella gåvor vid livets högtider och statsbesök.

Klockorna är också en del av det levande slottet. Flertalet klockor i de stora våningarna fungerar och fyller sin traditionella funktion som tidmätare vid Kungafamiljens representation.

Utställningen invigs av Kungen den 22 januari 2016.