Framgångsrikt försök för solpaneler på Kungliga slottet

Sedan några år pågår en förstudie på H.M. Konungens uppdrag om möjligheten att belägga Kungliga slottets tak med solpaneler.

En mindre provanläggning, som installerades 2010 på Norra längan av Slottets tak, har fungerat perfekt.

Slottets takyta är 7 200 kvm och om 4 400 kvm beläggs med solceller skulle dessa kunna generera cirka 500 000 kWh per år. Det svarar mot årsförbrukningen för cirka 20 genomsnittliga villor eller radhus.

Solpanelerna är lätta att montera och demontera, och de skulle inte skada byggnadsminnesmärket Kungliga slottet.

"Det skulle inte heller synas från marken och påverka Slottets utseende. Men de skulle synas från luften! En besökare som anländer till Stockholm med flyg skulle kunna se att Statschefen själv går i täten för en omställning till förnyelsebara energikällor", säger riksmarskalk Svante Lindqvist.

"En annan fördel vore att fri tillgång till miljövänlig energi skulle ge oss möjlighet att belysa och färgsätta Slottet i olika färger. Till exempel i den ljusa, gyllengula färg som Hårleman färgsatte Slottet med på 1700-talet".