Innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedd

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 9 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2016/17 utse professor Stephen M Redpath till den tjugoförste innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Redpath är professor vid University of Aberdeen, UK. Han har huvudsakligen arbetat med frågor relaterade till pågående markanvändning, dess konsekvenser för olika viltstammar och bevarandefrågor hos olika fågelarter i Skottland. Genom sin forskning har han förstått vikten av att kunna kommunicera vetenskap och inkorporera synpunkter från skilda intressegrupper för att förvalta/bevara olika djurpopulationer. Professor Redpath har blivit internationellt uppmärksammad genom sitt engagemang för att bevara några starkt hotade arter som till exempel snöleopard.

SLUs forskningsstation i Grimsö, ett av Naturvårdsverket finansierat nationellt viltskadecentrum kommer att vara värd för professor Redpath. Samverkan kommer att ske med andra forskargrupper vid bland annat Lunds och Umeå universitet. Programmet för professor Redpath vistelse i Sverige avser att stärka forskningen om konflikthantering kopplad till den komplexa aktuella konflikten kring bevarande, skötsel och nyttjande av vilt- och rovdjursstammar.

Kontakt

Birgit Erngren, 08-402 60 54, birgit.erngren@royalcourt.se

Till toppen