Medieackreditering till Prins Nicolas dop den 11 oktober 2015

Från och med i dag, 28 september, kan svenska och internationella medier ansöka om tillträde till den foto- och medieposition som kommer finnas utanför Drottningholms slottskyrka i samband med Prins Nicolas dop den 11 oktober 2015.

Foto- och mediepositionen har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen från 28 september till och med 7 oktober. Ansökningar som kommer in efter den 7 oktober kommer inte att behandlas.

Ansökan om ackreditering till foto- och mediepositionen görs via press@royalcourt.se

Hovet kommer bjuda in ett begränsat antal reportrar till dopceremonin i Drottningholms slottskyrka söndagen den 11 oktober.

Program Prins Nicolas dop

11.00-12.00

Gäster anländer till Drottningholms slottskyrka


Foto- och medieposition utanför Drottningholms slottskyrka

12.00

Dopceremoni i Drottningholms slottskyrka


Endast host photographer och host broadcaster


De inbjudna reportrarna har möjlighet att vara i kyrkan

ca 12.40

Gästerna lämnar Drottningholms slottskyrka

13.00

Kungaparets mottagning, Drottningholms slott

Ackreditering för tillträde till foto- och mediepositionen:

Tid: 10.00 vid medieområdet utanför Drottningholms slottskyrka
Var: Drottningholms slott
Ackreditering: press@royalcourt.se
Ackrediteringen är öppen från 28 september till 7 oktober. Ansökningar som kommer in efter den 7 oktober kommer inte att behandlas.

TT Nyhetsbyrån är host photographer

TT Nyhetsbyrån har utsetts till host photographer vid Prins Nicolas dop den 11 oktober 2015 i Drottningholms slottskyrka.

Frågor kring host photographer besvaras av Tobias Röstlund, bildbyråchef TT Nyhetsbyrån, telefon +46 70 555 3166, e-post: tobias.rostlund@tt.se

För mer information om TT Nyhetsbyrån och bildproduktion se www.tt.se eller ring 08-692 26 00.

Sändningsrättigheter för Prins Nicolas dop

Sveriges television har utsetts till host broadcaster för Prins Nicolas dop söndagen den 11 oktober 2015 i Drottningholms slottskyrka.

Frågor kring host broadcaster besvaras av Cecilia Larsson på Sveriges television, telefon +46 70 884 7369, e-post: cecilia.larsson@svt.se

Till toppen