Kungen och Prins Carl Philip närvarar vid Stenhammardagen den 7 september 2015

För 10 år sedan inleddes ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars Gods kring djurhållning och biologisk mångfald i ett betesdominerat landskap. Vid årets Stenhammardag – den 10:e i ordningen – närvarar H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.K.H. Prins Carl Philip. Dagens tema är ”Tillbakablick och framtidsspaning – konkurrenskraft och livsmedelsstrategi”.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Plats för seminariet: Ladugården, Stenhammars Gods, samt kringliggande marker.

» Program Pdf, 281.6 kB.

Anmälan om närvaro skickas till press@royalcourt.se senast den 4 september.

Kontakt

Göran Dalin, e-post: goran.dalin@slu.se, tfn 0705-47 10 84
Anders Fredriksson, e-post: anders@stenhammarsgods.se tfn 070-714 68 34