Kronprinsessparet besöker Peru och Colombia

Den 18-23 oktober besöker Kronprinsessparet Peru och Colombia. Syftet med besöket är att stärka Sveriges goda relationer med de båda länderna. Under besöket uppmärksammas svenska lösningar inom bl.a. transport-, hälso- och sjukvårdssektorerna. Målsättningen är att stärka handelsförbindelserna och det kulturella samarbetet.

Kronprinsessparet åtföljs av Infrastrukturminister Anna Johansson.

Besöket inleds i Peru den 18 oktober och avslutas i Colombia den 23 oktober.

Information kring Kronprinsessparets program samt medieackreditering publiceras inom några veckor.