Gratulationslistor på Kungliga slottet

Torsdagen den 18 juni finns det möjlighet för allmänheten och den diplomatiska kåren att framföra skriftliga gratulationer till Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill med anledning av födseln av deras son.

Gratulationslistorna kommer att finnas i Rikssalen på Kungliga slottet kl. 12.00-15.00.

Ingång till Rikssalen sker via Södra valvet.

Media bereds möjlighet att vara i Rikssalen endast kl. 12.15-12.30

Till toppen