Salutering

Vid en kunglig födsel skjuts salut enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010).

Salutering om 21 skott sker tisdagen den 16 juni klockan 12.00 från Skeppsholmens salutstation samt salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg.