Kommuniké från riksmarskalken

Riksmarskalken har glädjen att meddela att H.K.H. Prinsessan Madeleine måndagen den 15 juni 2015 klockan 13.45 nedkom med en son.

Såväl mor som barn mår bra.

Svante Lindqvist

Riksmarskalk