Kungen besöker Angeredsgymnasiet

Måndag den 18 maj besöker Kungen, tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap, Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Måndag den 18 maj besöker Kungen, tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap, Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Om Angeredsgymnasiet

Gymnasiet erbjuder en rad olika utbildningar så som ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapligt program, naturvetenskapligt program samt handelsprogrammet. Skolan har även verksamhet för språkintroduktion, preparandutbildning, yrkesintroduktion samt det individuella alternativet. På skolan finns även Riksgymnasiet för rörelsehindrade med habilitering och boende kopplat till skolan.

Angeredsgymnasiet har även varit med och startat Angeredsutmaningen som går ut på att bjuda in flera aktörer till skolan, att samverka med näringslivet så att eleverna kan få praktikplatser och vara närmare näringslivet innan de slutar gymnasiet.

Om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap, utifrån scoutrörelsens värderingar. Stiftelsen delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare in offentlig sektor, ideell sektor och näringsliv. Nomineringen är öppen och alla är välkomna att nominera en ung förebild till nästa års stipendium. Detta görs via hemsidan ungtledarskap.se