De kungliga slotten deltar i Earth Hour

På lördag, 28 mars, kl. 20.30–21.30, släcks fasadbelysningen på flera kungliga slott med anledning av Världsnaturfonden WWF:s globala klimatmanifestation, Earth Hour.

– Att släcka lamporna under Earth Hour är en viktig symbolhandling för att visa att klimatförändringarna måste tas på allvar. Vi kommer att uppmärksamma Earth Hour genom att låta släcka fasadbelysningarna på de kungliga slotten, säger Kungen.

Det finns 10 kungliga slott och på de som har fasadbelysning – Stockholms slott, Drottningholms slott, Gripsholms slott och Rosendals slott – släcks den under Earth Hour.

På Stockholms slott släcks även belysningen på Yttre och Inre borggården samt i de officiella rummen.

Av säkerhetsskäl släcks däremot inte park- och gatubelysningen på Kungliga Djurgården samt vid Drottningholms slott och Gripsholms slott.