Prins Carl Philip deltar vid hearing om dyslexi

Måndag den 9 mars äger en hearing om dyslexi rum som Prins Carl Philip har initierat tillsammans med Svenska Dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hearingen syftar till att lyfta situationen för barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter, en fråga som är viktig för Prinsen och för hundratusentals dyslektiker i Sverige.

- Det handlar om alla de elever som varje dag kämpar med bokstäver och siffror, alla de som måste kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma skolresultat. Jag tog initiativet till denna hearing för att ge en röst till alla de som har dyslexi i Sverige. Det är en viktigt fråga för mig. 5-8 procent av Sveriges befolkning har betydande läs- och skrivsvårigheter, säger Prins Carl Philip.

Hearingen äger rum måndag den 9 mars klockan 12.30–16.30 på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B i Stockholm.

För ackreditering till hearingen kontakta:
Eva Hedberg, Dyslexiförbundet FMLS
Tfn: 08-665 1705
E-post: eva.hedberg@dyslexi.org

Till toppen