Drottningen och Prinsessan Madeleine uppmärksammar barns rättigheter vid seminarier och möten i New York, USA, 26-27 september

Fredagen den 26 september, kl. 08.55 lokal tid, närvarar Drottningen och Prinsessan Madeleine vid seminariet "Children in the Age of Sustainable Development" som lyfter temat Child Protection.

Drottningen, bland andra, kommer att hålla tal om Childhoods arbete att stödja barns rättigheter. Efter seminariet deltar Drottningen vid en presskonferens.

Plats: University of Columbia, Low Memorial Library, The Rotunda.

Lördagen den 27 september närvarar Drottningen och Prinsessan Madeleine vid en konsert i Central Park i regi av Global Citizen. Syftet med konserten är att uppmärksamma barns rättigheter.

I samband med besöket i USA deltar Drottningen och Prinsessan Madeleine i uppmärksammandet av Childhoods 15-årsjubileum, där styrelsemöten och interna arbetsmöten ingår.

Anmälan och kontakt på Childhood för besöket i USA är:

Project manager Amy Freeland, Childhood
E-post: amy.freeland@childhood-usa.org
Telefon: + 1 (303) 882 6464

Kontakt på Kungl. Hovstaterna:

Bitr. informationschef Annika Sönnerberg,
E-post: annika.sonnerberg@royalcourt.se
Telefon: 08-402 64 10

Till toppen